Van heterogene instroom naar doorstroom in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksoutput: ChapterSpecialist

Samenvatting

De Vrije Universiteit Brussel houdt, net als andere instellingen van het Hoger Onderwijs, in de opleidingsonderdelen van het eerste jaar voldoende rekening met de eindtermen en leerplannen van het Secundair Onderwijs. Toch blijft een aanzienlijk deel van de studentenpopulatie struikelen over het aanvangsniveau. Uiteraard is er in een aantal gevallen sprake van een ondoordachte of onaangepaste studiekeuze, en in een aantal andere gevallen van onvoldoende motivatie en inzet. Toch vormt een kloof tussen de meegebrachte en de verwachte wetenschappelijke kennis en vaardigheden maar al te dikwijls een onoverkomelijke hinderpaal bij het begin van de studie. Het is in de eerste plaats precies voor die gevallen waarin niet de studiekeuze oorzaak is van voorkennistekorten, dat het project 'Van heterogene instroom naar doorstroom in de wetenschappen' oplossingen wil voorzien door middel van een meer efficiënte en doeltreffende begeleiding.
Originele taal-2Dutch
TitelTijdschrift Delta
Aantal pagina's3
StatusPublished - dec 2008

Keywords

  • Instroom secundair onderwijs
  • heterogeniteit
  • Voorkennis

Citeer dit