Van landboek en ommeloper naar hedendaags kadaster. 'Comme un très-grand pas fait dans le nouveau travail'

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

In hoeverre werden landboeken en ommelopers geraadpleegd bij de opstelling van het hedendaagse kadaster. Deze boekbijdrage ontleedt de context van de fiscale hervormingen in de overgangsfase van de 18de naar de 19de eeuw. Aan bod komen onder meer het besluitvormingsproces en de werking van de administratie in de Franse periode. De werkzaamheden van de landmeters bij de afbakening van het terrein en de opmeting en schatting van de percelen worden eveneens besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de wetgevende initiatieven die resulteerden in de kartering van de buurtwegen en onbevaarbare waterlopen en een evaluatie van de continuïteit in de boekhouding van de polders en wateringen.
Originele taal-2Dutch
TitelEx cultura abundantia : studie en repertorium van de landboeken en ommelopers van het voormalige graafschap Vlaanderen
RedacteurenPieter Beyls
UitgeverijAlgemeen Rijksarchief
Pagina's121-164
Aantal pagina's44
Volume155
ISBN van geprinte versie9789057468377
StatusPublished - 2015

Publicatie series

NaamStudia
UitgeverijAlgemeen Rijksarchief

Citeer dit