Van social profit naar social impact: een nakende paradigmashift?

Marleen Denef, Alain Francois

Onderzoeksoutput: Editorial

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)801-802
Aantal pagina's2
TijdschriftTRV-RPS
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2020

Citeer dit