Vancomycin pharmacokinetics in critically ill obese patients: can the clinician sit back and relax?

Patrick M Honore, David De Bels, Luc Kugener, Sebastien Redant, Rachid Attou, Andrea Gallerani, Herbert D Spapen

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Artikelnummer15
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical Care
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 17 jan 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vancomycin pharmacokinetics in critically ill obese patients: can the clinician sit back and relax?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit