Variability of Active Cervical Range of Motion Within and Between Days in Healthy Participants: A Prospective Observational Study

Martijn S Stenneberg, Herman Ten Berge, Bart de Leeuw, Erik Cattrysse, Rob de Bie, Henrica de Vet, Gwendolijne G M Scholten-Peeters

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Variability of Active Cervical Range of Motion Within and Between Days in Healthy Participants: A Prospective Observational Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences