Variation between the copula si “to be” and the l-clitics in Romani spoken in Mexico

C. Padure, S. De Pascale, E. Adamou

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)263-292
Aantal pagina's30
TijdschriftRomani Studies
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit