Varietas, Mediocritas and Annehmlichkeit. The Reception of Classical Tradition in the work of Josef Frank and its Viennese context

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Varietas, Mediocritas and Annehmlichkeit. The Reception of Classical Tradition in the work of Josef Frank and its Viennese context'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science