Verbreding van e-government via een multikanaalsaanpak

Greet Jans, Leo Van Audenhove, An Jacobs, Tomas Staelens, Jeroen Van Attenhoven

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)Research

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verbreding van e-government via een multikanaalsaanpak'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy