Verburen tegen verzuren. Een briefwisseling over vier projecten 'Actuele Volkscultuur' in Antwerpen

Eric Corijn, Barbara Van Hoestenberghe

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

in: Vanackere, L. (ed): 2001. Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen, Antwerpen: 53-71

Citeer dit