Verschillen die het verschil maken: Onderzoek naar de impact van groepssamenstelling op leerervaringen van kansarme meisjes.

Hebe Schaillee, Marc Theeboom, Jelle Van Cauwenberg, Reinhard Haudenhuyse

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)27-34
Aantal pagina's7
TijdschriftMomenten
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 9 jul 2015

Citeer dit