Vlaams topsportklimaat en concurrentie-analyse, Flemish sports ministry, Walloon sports ministry, German sports ministry, o.l.v. De Knop Paul

Veerle De Bosscher (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

Wanneer de prestaties van België tijdens de olympische spelen worden vergeleken met een aantal vergelijkbare landen dan blijkt dat België, gegeven de grootte en rijkdom van het land, op deze landen achterloopt. Vaak worden het beleid en de politiek met de vinger gewezen voor de ondermaatse topsportprestaties. Maar eigenlijk weten we niet in welke mate het beleid invloed kan uitoefenen op de prestaties.
Dat er een en ander schort aan het Belgisch topsportbeleid werd door de pers de laatste maanden meermaals in het daglicht gesteld. Nochtans blijkt uit het succes van België in een beperkt aantal sporttakken (o.a. tennis, judo) dat het mogelijk is om mits een goed gepland en doelgericht beleid goede prestaties te behalen.
Er werden vanuit het BOIC, de Vlaamse regering en het Bloso reeds een aantal initiatieven genomen om het topsportbeleid in België te optimaliseren, denk onder meer aan de oprichting van het Vlaams Topsportplatform. Ook in de Franse en de Duitstalige gemeenschap werden de laatste jaren reeds inspanningen geleverd om de topsport te steunen.

Om echter een doelgericht topsportbeleid te kunnen opzetten, dienen, net zoals in elk bedrijf, eerst de zwakke punten en de oorzaken gekend te zijn. Er is nood aan een audit van het Vlaamse en Waalse topsportklimaat en aan een concurrentieanalyse met het buitenland om aldus het toekomstig topsportbeleid in efficiënte en effectieve banen te leiden. Daarnaast dient een topsportindex te worden samen gesteld, die toelaat de evolutie van de Belgische prestaties doorlopend op te volgen in de tijd.

De Vlaamse Gemeenschap heeft de VUB (Vakgroep Bewegingsagogiek, Sport- en Vrijetijdsbeleid - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie), projectontwikkelaar, de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Voor de Gemeenschap Wallonië - Brussel werd deze opdracht door de Minister van Sport toegekend aan BESMaC, van de Solvay Business School (Université Libre de Bruxelles), in samenwerking met het ISEPK - ULB, de Faculteit Lichamelijke Opvoeding - VUB en het BOIC.
Originele taal-2English
StatusPublished - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vlaams topsportklimaat en concurrentie-analyse, Flemish sports ministry, Walloon sports ministry, German sports ministry, o.l.v. De Knop Paul'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit