Vlaanderen in TIMSS 2019 : wiskunde- en wetenschapsprestaties van het vierde leerjaar in internationaal perspectief en doorheen de tijd

Jerich Faddar, Lies Appels, Bea Merckx, Jelle Boeve-de Pauw, Kaat Delrue, Sven De Maeyer, Peter Van Petegem

Onderzoeksoutput: Working paper

Samenvatting

In dit rapport doen we uitspraken over de prestaties binnen de leergebieden wiskunde en wetenschappen van het vierde leerjaar uit het Vlaamse lager onderwijs. Aan de basis van deze uitspraken liggen de resultaten van de internationale studie TIMSS 2019, wat staat voor Trends in International Mathematics and Science Study. We trachten weer te geven hoe leerlingen uit het vierde leerjaar presteren op vlak van wiskunde en wetenschappen. Dit gebeurt zowel vanuit een internationaal perspectief als met aandacht voor trends doorheen de tijd. Het rapport start met een toelichting van het onderzoeksopzet van TIMSS, gaat vervolgens over naar de beschrijving van de Vlaamse resultaten voor wiskunde en wetenschappen, en brengt deze resultaten in verband met factoren op het niveau van de leerling, de klas, de leerkracht en de school. Tot slot staan we stil bij de belangrijkste lessen die we kunnen leren uit TIMSS 2019 voor Vlaanderen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverUniversiteit Antwerpen
StatusPublished - 2020

Citeer dit