[Voorlopig bewind] Voorafgaande machtiging niet vereist voor de aanwending van een gewoon rechtsmiddel

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)58-60
TijdschriftTijdschrift voor Familierecht
StatusPublished - 2010

Citeer dit