Voorwoord bij "De betalingsdiensten, de nieuwe wet onder de loep genomen"

Onderzoeksoutput: Foreword/postscript

Samenvatting

Op 1 april 2010 is de Wet Betalingsdiensten in werking getreden. Deze regeling heeft de bestaande wetgeving betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen binnen de Europese Economische Ruimte en betreffende elektronische betalingstransacties opgeheven. De nieuwe regeling heeft een ruimer toepassingsgebied en innoveert ook inhoudelijk op een aantal punten.
Tijdens een conferentie, die door de EVBFR werd georganiseerd, hebben een aantal juridische experts in deze materie deze nieuwe regeling grondig geanalyseerd vanuit de vraagstelling of zij al dan niet, in lijn met haar opzet, een betere bescherming inhoudt voor de gebruiker van betalingsdiensten.
Dit boek bundelt de schriftelijke neerslagen van deze analyses. U vindt erin terug:een uiteenzetting over hoe de regelgeving is tot stand gekomen (E. Pieters en V. Broekaert), een overzicht van de bestaande en toekomstige betalingstechnieken en de daarop van toepassing zijnde regelgeving (M. Avela Shaw), een analyse van het toepassingsgebied van de nieuwe regeling (K. Byttebier en T. Wera), een bespreking van de regeling inzake aansprakelijkheid bij niet-toegestane betalingstransacties (R. Steennot) en van de regeling inzake aansprakelijkheid bij niet- of slechte uitvoering van betalingsverrichtingen (G. Hennard).
Originele taal-2Dutch
Titel2011
UitgeverijIntersentia / Anthemis
Pagina's7-11
Aantal pagina's200
ISBN van geprinte versie978-2-87455-336-3
StatusPublished - 2011

Citeer dit