Vrijwilligers in de sport: Kleine instroom, weinig doorstroom, grote uitstroom? Zwemmen als casestudie.

Inge Derom, Levi Molemans, Evi Buelens

Onderzoeksoutput: Other reportResearch

549 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVrije Universiteit Brussel / SASO
Aantal pagina's29
StatusPublished - okt 2017

Publicatie series

NaamSASO-rapport 6

Citeer dit