Waarnemingen aangaande de afbakening van de castrale ringwal te Veurne. Archeologisch vooronderzoek ter hoogte van de Zwarte Nonnenstraat nr. 37 te Veurne (West-Vlaanderen).

Onderzoeksoutput: Article

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Naar aanleiding van een bouwproject aan de Zwarte Nonnenstraat nr. 37 te Veurne werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door ABO nv. Het onderzoeksgebied is gelegen binnen het historische centrum van de stad Veurne, grenzend aan de noordelijke zijde van de zogenaamde castrale ringwal (CAI 76950). Dit betreft een circulaire versterkingswal en gracht rondom de volmiddeleeuwse vluchtburcht die mogelijks gelegen is aan een getijdengeul. In de directe omgeving rondom het onderzoeksgebied werd een grote hoeveelheid aan resten uit de late middeleeuwen aangetroffen, voornamelijk in de Zwarte Nonnenstraat, waarlangs het projectgebied grenst. Deze onderzoeken bevonden zich echter buiten de castrale ringwal. Er is weinig recent archeologisch onderzoek voorhanden dat een scherper beeld kan geven over de exacte contour of lay-out van de castrale ringwal. Aangezien het projectgebied overlapte met de mogelijke locatie van de gracht of wal werd de vraagstelling tijdens het vooronderzoek hierop toegespitst (De Weirdt 2023).
Originele taal-2Dutch
TijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume47
StatusPublished - 11 mrt 2024

Citeer dit