Samenvatting

Our current era is comparable to the 1920s. Then the world was tribalising as a reaction to the trauma of the First World War. Globalisation was in decline. Today the world evolves towards more authoritarianism, more isolationism and protectionism, as a reaction to the trauma of 9/11 and other terrorist attacks. If we do not succeed in turning this trend, war is coming.
Vertaalde titel van de bijdrageWar is possible
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)10-15
Aantal pagina's6
TijdschriftSamenleving en Politiek
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - dec 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oorlog is mogelijk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit