Wat ons verplicht I: Essay over mens en existentie

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

Doorgaans situeert de mens de vrijheid in
het hart van zijn conditie. Daarmee
onderscheidt hij zich van het dier dat zich
op onvrije wijze verhoudt tot de omgeving
waarin het leeft. Maar is de vrijheid de alfa
en omega van ons menselijk bestaan? Of
zijn we, voordat we de vraag naar onszelf
gesteld hebben, al getekend door een
schatplichtigheid? Is er niet iets wat ons al
heeft verplicht nog voor we een eerste
woord spreken? En kunnen we ons van die
verplichting ontdoen zonder ons van
onszelf te verwijderen?
In het eerste luik van de trilogie "Wat ons
verplicht", die de ethische grondslag van het
menszijn peilt, stelt de auteur de vraag
naar de grondslag van de menselijke
existentie. In discussie met de existentiële
wijsgerige traditie waarvan Kierkegaard,
Heidegger, Ortega Y Gasset, Løgstrup,
Jaspers, Sartre e.a. deel uitmaken, gaat hij
op zoek naar datgene wat onze
menselijkheid sticht en schraagt. Daarmee
vormt het boek een scherpe kritiek op het
ongebreidelde vrijheidsideaal dat de mens
vandaag meer dan ooit lijkt aan te kleven.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijDamon
Aantal pagina's211
ISBN van geprinte versie978 94 6340 230 9
StatusPublished - 1 okt 2019

Citeer dit