We have never been (post)modern: Photography’s late encounters with film

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-316
Aantal pagina's10
TijdschriftNECSUS. European Journal of Media Studies
VolumeSpring
Nummer van het tijdschriftResolution
DOI's
StatusPublished - 10 jul 2018

Citeer dit