Weaning strategies for the withdrawal of non-invasive respiratory support applying continuous positive airway pressure in preterm infants: a systematic review and meta-analysis

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Weaning strategies for the withdrawal of non-invasive respiratory support applying continuous positive airway pressure in preterm infants: a systematic review and meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences