Wederwoord inzake het artikel 'Duidelijkheid omtrent de Voedingsdriehoek'.

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1970

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek,29,6,15,2003.

Citeer dit