Welke ideeën hebben burgers voor AI? De kampvuursessies: van 352 vragen en ideeën voor AI naar 17 AI-concepten

Pieter Duysburgh, Carina Veeckman, Michiel Vaes, Annelies Duerinckx, Karen Verstraelen, Jef Van Laer, Magali Jacobs

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijKenniscentrum Data & Maatschappij
Opdrachtgevend orgaanVlaamse Overheid, Deptartement Economie, Wetenschap en Innovatie
Aantal pagina's69
StatusPublished - okt 2021

Citeer dit