Welkom in Antwerpen? Het Antwerpse vreemdelingenbeleid, 1830-1880

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

In de negentiende eeuw bloeide de haven van Antwerpen en dat leidde tot een groeiende aantrekkingskracht op zowel internationale immigranten alsook werkmigranten uit andere hoeken van het land. In dit boek wordt onderzocht hoe de stad Antwerpen omging met buitenlandse nieuwkomers in een periode waarin niet enkel het aantal migratiebewegingen steeg, maar waarin ook de inmenging van de centrale staat alsmaar toenam. Na de onafhankelijkheid van België was de medewerking van de lokale bestuursniveaus aan het vreemdelingenbeleid geen evidentie: de meeste steden in de Zuidelijke Nederlanden hadden van oudsher een sterke traditie van politieke autonomie opgebouwd. Deze studie toont aan hoe de prioriteiten van het stedelijke vreemdelingenbeleid verschilden van die van de nationale staat, en hoe de stad het beleid ten aanzien van buitenlandse nieuwkomers soms bewust selectief toepaste. Het zijn tendensen die ook in de eenentwintigste eeuw nog actueel zijn en die het vreemdelingenbeleid - zowel vroeger als vandaag - vorm geven.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieLeuven
UitgeverijLeuven University Press
Aantal pagina's280
ISBN van elektronische versie9789461663153
ISBN van geprinte versie9789462702141
StatusPublished - 2020

Keywords

  • migratie
  • Migratiebeleid
  • Migratiegeschiedenis
  • Antwerpen
  • vreemdelingen
  • 19e eeuw

Citeer dit