Wetgeving in het kort (De billijke vergoeding is reeds een eerste keer herzien - De Belgische privacywetgeving gaat eindelijk in werking treden - Ook de Duitstalige Gemeenschap beschikt nu over haar Auteurswet - Europese Richtlijn informatiemaatschappij)

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Originele taal-2Dutch
Pagina's298-299
Aantal pagina's2
Volume2001
Specialist publicatieAuteurs & Media
StatusPublished - 2001

Citeer dit