When Surveillance Studies and Criminology Meet: An Interview with David Lyon

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-102
Aantal pagina's10
TijdschriftCriminological Encounters
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit