Vertaalde titel van de bijdrageWhere do you go, psychiatrist?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)572-573
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume60
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 15 sep 2018

Citeer dit