Which cancer patients die at home in six ageing countries in Europe?

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Which cancer patients die at home in six ageing countries in Europe?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences