Wie zijn de gebruikers van jaarrekeningen? Een empirisch onderzoek van voornamelijk Belgische ondernemingen.

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Ondernemingen spenderen veel tijd en geld aan het opstellen van jaarrekeningen. Deze jaarrekeningen zouden de informatiebehoeften van «de gebruikers» ervan moeten bevredigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de literatuur en de normgevers proberen om de belangrijkste gebruikersgroepen van jaarrekeningen te bepalen. De gebruikte aanpak tot nu toe is echter vooral axiomatisch. Er is dan ook meer empirisch onderzoek nodig om de echte gebruikers van jaarrekeningen te identificeren.
Dit artikel draagt bij aan de literatuur door te onderzoeken wie de gebruikers zijn op basis van een unieke verzameling van antwoorden van 455 gebruikers van jaarrekeningen van voornamelijk Belgische beursgenoteerde ondernemingen.
De resultaten tonen aan dat - in overeenstemming met eerdere onderzoeksresultaten en de veronderstellingen van de normgevers - aandeelhouders, investeerders en analisten belangrijke gebruikers zijn. Leveranciers, klanten, adviseurs en concurrenten zijn echter ook zeer belangrijke gebruikers. De resultaten tonen verder aan dat frequente gebruikers wel geïnteresseerd zijn in ondernemingen van verschillende sectoren maar veel minder in jaarrekeningen van ondernemingen
uit verschillende landen. Ten slotte blijkt dat bijna 50% van de gebruikers minder dan 15 minuten spendeert aan het analyseren van een jaarrekening.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-15
Aantal pagina's13
TijdschriftAccountancy & Bedrijfskunde
Volume29
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Wie zijn de gebruikers van jaarrekeningen? Een empirisch onderzoek van voornamelijk Belgische ondernemingen.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit