Who’s the greatest of them all? Een niet-technische uiteenzetting van Newtons methode in de Principia vergezeld van enige reflecties van wetenschapsfilosofische aard

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-24
Aantal pagina's22
TijdschriftAlgemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
Volume113
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021

Citeer dit