Why do state-owned utilities become subject to financial logics? The case of energy distribution in Flanders.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Why do state-owned utilities become subject to financial logics? The case of energy distribution in Flanders.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics