Wirtgen, A., “Bespreking van technieken van pragmatisch en billijk conflictbeheer door de Raad van State”, in Rechtsbescherming door de Raad van State. 15 jaar procedurele vernieuwing, in Administratieve Rechtsbibliotheek – Studies, Brugge, die Keure, 2004, 281-316.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)281-316
Aantal pagina's36
TijdschriftPubliekrechtelijke Kronieken
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

R.W., C.D.P.K.

Citeer dit