"Working Class Children, Death and Secularity: Belgium in the 1890s"

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)915-934
Aantal pagina's19
TijdschriftRevue Belge de Philologie et d'Histoire
Volume95
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2017

Citeer dit