WP1 Users of Cultural Heritage, D1.1 Use of existing learning platforms

Lien Mostmans, Gert Nulens

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

Samenvatting

Instrumenteel gesteld streeft het EPICS-project naar 'de ontwikkeling van een e-learning platform voor digitaal erfgoed in Vlaanderen' (zie projectvoorstel, p.11). Het eerste WP, waarvan dit rapport deel uitmaakt, dient hiertoe het 'actuele' gebruik van e-learning platformen in kaart te brengen en uitdagingen en knelpunten te identificeren en aanbevelingen te formuleren op basis van bestaande leerplatformen (D1.1), om vervolgens gebruikersaanbevelingen te formuleren voor de EPICS-demonstrator (D1.2) en voor de distributie van cultureel erfgoed met educatieve doeleinden (D1.3).
Dit rapport dient gelezen te worden als een eerste veldverkenning. De omgevingsanalyse zal de komende maanden verder worden uitgediept. Het rapport kan dan ook beschouwd worden als work in progress.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
Aantal pagina's44
UitgaveEpics - E-learning Platform in the Cultural Heritage Sector
StatusPublished - 30 apr 2010

Citeer dit