Written Signature Requirements and Electronic Authentication: A Comparative Perspective

Christopher Kuner, Anja Miedbrodt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)143-154
Aantal pagina's11
TijdschriftEDI Law Review
Volume6
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusPublished - 1999

Citeer dit