Xenotransplantation of goat ovary as an alternative to analyse follicles after vitrification

Nathalie Jiatsa Donfack, Kele Amaral Alves, Benner Geraldo Alves, Rebeca Magalhães Pedrosa Rocha, Jamily Bezerra Bruno, Carlos H Lobo, Marcelo Bertolini, Regiane Rodrigues Dos Santos, Marilia de Oliveira Taumaturgo, Ramon da Silva Raposo, José Ricardo de Figueiredo, Johan Smitz, Ana Paula Ribeiro Rodrigues

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Xenotransplantation of goat ovary as an alternative to analyse follicles after vitrification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences