Z gamma* production in e(+) e(-) interactions at root s=183-209 GeV

J. Abdallah, Catherine De Clercq, Jacques Lemonne, Jorgen D'Hondt, Daniel Bertrand, John Wickens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Z gamma* production in e(+) e(-) interactions at root s=183-209 GeV
Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Eur.Phys.J.C 51 (3) 503-523 AUG 2007
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)503-523
Aantal pagina's21
TijdschriftThe European Physical Journal C
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - aug 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Z gamma* production in e(+) e(-) interactions at root s=183-209 GeV'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit