Z gamma* production in e(+) e(-) interactions at root s=183-209 GeV

J. Abdallah, Catherine De Clercq, Jacques Lemonne, Jorgen D'Hondt, Daniel Bertrand, John Wickens

Onderzoeksoutput: Article

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Z gamma* production in e(+) e(-) interactions at root s=183-209 GeV'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy