Zelf-legitimering en politiecultuur

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

In deze bijdrage wordt beargumenteerd dat endogene zelf-legitimering bepaalde kerneigenschappen van ‘de politiecultuur’ oproept, hetzij versterkt, of in stand houdt. Zelf-legitimiteit handelt over de mate waarin machthebbers overtuigd zijn van de morele rechtvaardigheid van hun macht. De endogene aard stelt dat zelf-legitimeringsprocessen verlopen via identificatie met de professionele identiteit en met de politieorganisatie, en benadrukt dat zelf-legitimiteit wordt bewerkstelligd doordat machthebbers zichzelf unieke karakteristieken toeschrijven en bekrachtiging daarvan opzoeken bij een binnencirkel van gelijkaardige machthebbers. Daarmee wordt tegenkracht gegeven aan de dominante exogene of dialogische visie op zelf-legitimering. Vanuit de opgemaakte analyse worden suggesties aangereikt over hoe politiecultuur beïnvloed kan worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-62
Aantal pagina's21
TijdschriftCahiers Politiestudies
Volume64
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 15 sep 2022

Citeer dit