Zijn de handvatten van het gemeen vennootschapsrecht tot realisatie van een duurzame economie aan versterking toe?

Alain Francois, Maxime Verheyden

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)165-172
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des Sociétés
StatusPublished - 2022

Citeer dit