Zwaarlijvigheid: Een Welvaartsziekte?

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Dieter Vandebroeck, socioloog aan de VUB, gaat dieper in op de
bevindingen van recent gevoerd sociologische onderzoek, waaraan
hij twee jaar als copromotor heeft gewerkt. Via een vergelijkende
analyse van de lichaamspraktijken binnen verschillende sociale
groepen wordt getracht de ongeschreven regels bloot te leggen die
de verhouding van deze groepen tot hun lichaam vormgeeft.
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de wijze waarop
het lichaam wordt ingeschakeld in processen van sociale onderscheiding
en de bijdrage die het daarbij levert aan het naturaliseren,
en bijgevolg legitimeren, van sociale ongelijkheden
Originele taal-2Dutch
Specialist publicatieAntenne
StatusPublished - 1 mei 2010

Citeer dit