A rendezetlen fehérjék szeverezeten belüli mennyiségének változása öregedés során

  • Mihály VÁRADI ((PhD) Student)
  • Lajos Kalmar (Promotor)
  • Peter Tompa (Co-promotor)
  • Imre Boros (Advisor)

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

A rendezetlen fehérjék nem rendelkeznek jól definiálható harmadlagos térszerkezettel, mégis

számos a sejt számára létfontosságú folyamatban szerepelnek. A komplexebb szervezetekben

magasabb a rendezetlenségi arány, ez e fehérjék funkcióival is összefügg, feladatuk elsosorban a

sejtfolyamatok finom szabályozása. A harmadlagos térszerkezet hiányában enzimatikus funkciókat

nem látnak el, viszont "kitekeredett" szerkezetüknek köszönhetoen kiváló interakciós partnerek.

Hiányuk, túltermelodésük a sejt számára végzetes lehet, ezért expressziójuk szigorúan szabályozott.

Az öregedés sokféle folyamat együttes változásának következménye, ezek együtt, egymásra

hatva változtatják meg az élo rendszer tulajdonságait. Folyamatának teljes megértéséhez, esetleges

lassításához csak a minden részletre kiterjedo komplex szemlélet adhat eredményt. Az öregedés

háttere és a rendezetlen fehérjék kutatása is igen aktív tudományterület, a ketto összefüggését

azonban még nem tanulmányozták.

Célunk, hogy általános következtetést vonjunk le az rendezett és rendezetlen

fehérjecsoportok közötti életkor elorehaladtával mutatkozó expressziós változások különbségeibol

C. elegans modellszervezetben.

A kutatás bioinformatikai, biostatisztikai munkára épül, mely során nyilvános adatbázisból

hozzáférheto adatokat elemzünk. Ez magában foglalja irodalmi adatok feldolgozását,

adatbányászatot, különbözo nyelveken történo programozást (Perl, R) és szoftverek alkalmazását

(IUPred).

Hipotézisünk szerint a rendezetlen fehérjék átlagos mennyiségének csökkenése

összefüggésben lehet az öregedés folyamatával, hiszen az interaktomban betöltött központi

szerepük kiesése a sejt muködési egyensúlyának felborulásához vezethet. Eredményeink szerint a

rendezetlen fehérjék expressziós szintje bár az átlaghoz képest nagyobb mértékben csökken, ez a

csökkenés nem általános. A magasabb interakciós partnerszámmal rendelkezo (a proteom

szempontjából potenciálisan központi szerepu hub-ok) mennyisége igen stabil az életkor

elorehaladtával, a kevés interakciós partnerrel rendelkezo rendezetlen fehérjék (pl. inhibitorok)

expressziós szintje viszont igen nagy százalékban csökken. Kutatásunk igazolta, hogy a rendezetlen

fehérjék bizonyos csoportja összefüggésbe hozható az öregedéssel.
Datum Prijsjun 2013
TaalHungarian
BegeleiderPeter Tompa (Co-promotor), Lajos Kalmar (Promotor) & Imre Boros (Advisor)

Citeer dit

'