Uittreksel

Active Ageing (WHO) is een internationaal beleidsconcept dat beoogt de levenskwaliteit van ouderen te vergroten en hun mogelijkheden/participatie centraal te stellen. Het doel van dit doctoraat betrof het implementeren van Active Ageing binnen het woonzorgcentrum (wzc). Een multidimensioneel Active Ageing kader werd ontwikkeld waar wzc zich op kunnen richten om bewoners hun levenskwaliteit te optimaliseren. Er werd verder nagegaan hoe sterk reeds werd gewerkt vanuit een Active Ageing visie. In wetenschappelijk onderzoek bleek er slechts beperkt interventie-onderzoek te worden gevoerd om de levenskwaliteit van bewoners te verhogen. Voor de veld-analyse werden 383 bewoners bevraagd uit 57 wzc. Uit deze studie bleken Vlaamse wzc al goed op weg naar een Active Ageing werking, niet tegenstaande verdere inspanningen nodig bleken. Een laatste doel van dit doctoraat betrof het implementeren van een Active Ageing strategie in het wzc. Als strategie werd Participatorisch Actie Onderzoek (PAR) gekozen. In PAR worden bewoners structureel betrokken in de organisatie van het wzc wat dient te leiden tot kwaliteitsverbetering enerzijds en empowerment anderzijds. Na het implementeren van PAR werden de ervaringen en de effecten van PAR op bewoners nagegaan. PAR kende een algemeen positieve ervaring bij de deelnemers, maar de effecten bleven beperkt.
Door Active Ageing als kader te introduceren, kunnen wzc op een multidimensionele wijze zich richten op bewoners hun levenskwaliteit. Active Ageing vraagt een cultuurverandering in het wzc, waar PAR kan gebruikt worden als strategie. Verdere studies blijken echter nodig om dit verder uit te diepen.
Datum Prijs13 jun 2016
TaalEnglish
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
BegeleiderEllen Gorus (Promotor), Tony Mets (Co-promotor), Dominique Verte (Co-promotor), Ivan Bautmans (Jury), Liesbeth De Donder (Jury), Jos Schols (Jury), Dominique Van De Velde (Jury) & Tinie Kardol (Jury)

Citeer dit

'