Artificial Free Will

: In which an account of free will is argued for that is compatible with determinism, correspondent with consciousness and constructible for artificial intelligence.

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Het debat rondom vrije wil, bewustzijn en kunstmatige intelligentie delen variaties op vergelijkbare thema's waarvan de onderlinge harmonie benadrukt wordt door deze thesis. Ten eerste wordt er aangetoond dat vrije wil gegrond kan worden in het determinisme door het te beschouwen als een emergerende abstractie van door reden gedreven intentionele systemen. Bekeken vanuit een utilitaire morele strategie, wordt een counterfactual analyse verdedigt om een zinvolle interpretatie te geven aan "alternatieve mogelijkheden" in handelen. Ten tweede wordt er aangetoond dat reden-gedreven zijn correspondeert met bewuste controle door een globale, virtuele zelf die emergeert uit gedistribueerde deelprocessen. Ten slotte wordt de stelling verdedigd dat bewustzijnsprocessen kunstmatig geïmiteerd zouden kunnen worden indien computatie wordt uitgevoerd op een lager niveau dan de denkprocessen zelf. Het proefschrift eindigt met een heroverweging van vrije wil met een kunstmatig systeem in het achterhoofd en is hoopvol over de bestaansmogelijkheid.
Datum Prijs2015
TaalEnglish
BegeleiderBart Van Kerkhove (Promotor)

Keywords

  • Vrije wil
  • Kunstmatige Intelligentie
  • Bewustzijn

Citeer dit

'