Beeldvorming over de Brusselse kermis in 19e-eeuwse kranten

Scriptie/masterproef: Master-after-master

Uittreksel

In dit onderzoek wordt getracht de beeldvorming over de kermis in 19e-eeuwse kranten in kaart te brengen. In de 19e eeuw was de kermis een zeer controversieel evenement, met voor- en tegenstanders. Toen in 1868 het Brusselse stadsbestuur besliste om zijn kermis te vernieuwen, werd dit een 'hot topic' in Brussel en omgeving. Dat blijkt ook duidelijk uit de verslaggeving. Er verschijnen enorm veel artikels, klein en groot, over de kermis in Brusselse kranten. Maar niet alle kermisberichten gaven hun lezers hetzelfde beeld van de feestelijkheden. Er kan duidelijk een conflict worden opgemerkt in de kermisverslaggeving. Een aantal kranten berichten zeer positief over het evenement, andere zijn dan weer zeer kritisch ten aan zien van de kermis. Dat is een duidelijke weerspiegeling van wat zich afspeelt in de 19e-eeuwse maatschappij.
Datum Prijs2010
TaalDutch
BegeleiderAnne Winter (Co-promotor) & Ine Van Linthout (Promotor)

Citeer dit

'