Bekendmaking hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen

: Een kwalitatief onderzoek naar de informatiekanalen

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

In de gevangenis van Antwerpen blijkt de informatie over het hulp- en dienstverleningsaanbod niet altijd tot aan de gedetineerden te komen. In dit onderzoek wordt er daarom onderzocht welke informatiekanalen er in deze gevangenis gebruikt worden om het aanbod bekend te maken. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke kanalen gebruikt worden om de mannelijke gedetineerden te informeren over het hulp- en dienstverleningsaanbod, alsook te onderzoeken hoe de gedetineerden staan tegenover deze informatiekanalen. Als laatste wordt er onderzocht welke kanalen het meest en het minst worden geraadpleegd.
De resultaten hiervoor werden bekomen door middel van vijf focusgroepen te interviewen bestaande uit twee Nederlandstalige groepen, een Engelse, een Franse en een Berberse groep. Deze interviews werden opgenomen om alles letterlijk te kunnen uittypen. Hierna werd de data handmatig geanalyseerd en verwerkt in de resultaten.
Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde gedetineerden hun medegedetineerden als de beste informatiekanaal ervaren. De rapportbriefjes zijn gekend onder gedetineerden, maar de werking hiervan verloopt niet goed volgens hen. De penitentiaire beambten zijn op de hoogte van het aanbod, maar kunnen er verder geen informatie over verschaffen. Er kan geconcludeerd worden dat de meerderheid van de informatiekanalen die gebruikt worden in de gevangenis van Antwerpen geen succes zijn omwille van de talen die gebruikt worden.
Datum Prijs2017
TaalDutch
BegeleiderDorien Brosens (Promotor)

Citeer dit

'