Bepaling van de motorische fysieke fitheid bij obese en niet-obese kinderen

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

In het eerste gedeelte van de eindverhandeling wordt een literatuurstudie gegeven. In deze literatuurstudie wordt een overzicht gemaakt van de definitie bij kinderen en adolescenten met overgewicht of obesitas. Verder worden de prevalentie, de oorzaken en de gevolgen van obesitas bij kinderen en adolescenten aangehaald.
De fysieke acitiviteit bij kinderen en adolescenten wordt apart besproken. Hierbij wordt de relatie van overgewicht of obesitas bij kinderen en adolescenten met fysieke activiteit of fysieke fitheid gedetailleerd. Tenslotte wordt er een overzicht gegeven van de behandeling van obesitas bij kinderen en adolescenten.
In het tweede gedeelte van de eindverhandeling wordt een onderzoeksprotocol voorgesteld. Door gebruik te maken van de EUROFIT test, tracht men de relatie na te gaan van de motorische fysieke fitheid tussen obese en niet-obese kinderen.
Doordat er weinig literatuur gevonden werd naar de betrouwbaarheid van de EUROFIT test bij kinderen met een leeftijd tussen 6 en 12 jaar heeft men een test-retest uitgevoerd van de EUROFIT test om de betrouwbaarheid na te gaan bij kinderen met een leeftijd tussen 6 en 12 jaar.
De resultaten toonde aan dat obese kinderen zwakker scoorden in gewichtsdragende tests dan de niet-obese kinderen. In de niet-gewichtsdragende tests was er geen verschil tussen de obese en de niet-obese kinderen. Men zag wel dat obese kinderen een hogere statische handknijpkracht hadden dan de niet obese kinderen.
Er was weinig verschil bij de EUROFIT tests tussen beide geslachten.
Verder vond men dat de EUROFIT-test een redelijk betrouwbare test is voor kinderen met een leeftijd tussen de 6 en de 12 jaar. Enkel de uitvoerbaarheid van de flamingo evenwichtstest en hangen met gebogen armen is minder goed bij deze kinderen
Datum Prijs11 feb 2008
TaalDutch
BegeleiderEvert Zinzen (Promotor), Peter Clarys (Co-promotor), Jean De Schepper (Co-promotor), Eric Kerckhofs (Jury) & Peter Deriemaeker (Jury)

Citeer dit

'