Bewakingsassistent zijn in de gevangenis van Gent.

: Een onderzoek naar de perceptie van bewakingsassistenten op hulp- en dienstverlening in de gevangenis.

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Dit kwalitatief onderzoek vond plaats in samenwerking met de gevangenis van Gent. Als eerste is gekeken naar het takenpakket van de bewakingsassistenten in de gevangenis van Gent. Ten tweede wil het onderzoek nagaan hoe bewakingsassistenten staan tegenover hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en welke voor- en nadelen zij hieraan linken. Tenslotte wordt gekeken naar het verloop van de samenwerking tussen de hulp- en dienstverleners en het coòˆrdinatieteam van de hulp- en dienstverlening (CORT).
Om deze zaken te onderzoeken werden 22 semi-gestructureerde interviews afgenomen met penitentiaire bewakingsassistenten in de gevangenis van Gent. De deelnemende respondenten werden op voorhand geselecteerd zodat er een differentiatie was in geslacht, rang, aantal jaren dienst en het team/de dienst waarop de bewakingsassistent actief is. Via grondige kwalitatieve analyse kwamen volgende resultaten naar voor.
De taken van de bewakingsassistent gaan verder dan enkel het garanderen van de veiligheid en blijken te verschillen van dienst tot dienst. Het ondersteunen van gedetineerden binnen hun hulp- en dienstverleningstraject beschouwen vele bewakingsassistenten eveneens als hun taak.
De meerderheid van de bewakingsassistenten bleek positief te staan tegenover hulp- en dienstverlening. Diverse voordelen van het hulp- en dienstverleningsaanbod kwamen naar voor waaronder: het hebben van een bezigheid voor de gedetineerden, de mogelijkheid bieden aan gedetineerden om te werken, iets bij te leren en de creatie van dynamische veiligheid binnen de muren. Ook een aantal nadelen werd aangekaart zoals: lange wachttijden alvorens de gedetineerden geholpen worden, de kostprijs voor de gevangenis en de samenleving en de veiligheid die in het gedrang komt.
Over de samenwerking met het CORT waren de bewakingsassistenten tevreden, maar aan de communicatie tussen beiden dient gewerkt te worden. Het beleid dient in te zetten op een betere afstemming tussen het aanbod binnen de muren en het aanbod buiten de gevangenis. Verder gelijkaardig onderzoek in andere gevangenissen is aangewezen.
Datum Prijs2016
TaalDutch
BegeleiderDorien Brosens (Promotor)

Citeer dit

'