Bewegingsanalyse en geometrisch ontwerp van schaarstructuren en hun implementatie in een architecturale context - Ontwerp van een buurtcentrum en bibliotheek te Gent

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Bij het ontwerpen van schaarstructuren dient de ontwerper heel wat beslissingen te nemen. Beslissingen die een grote invloed hebben op de configuratie en het gedrag van de schaarstructuur, zoals het kiezen van een schaartypologie of van waarden voor verscheidene parameters. Het is, vooraleer over te gaan tot het maken van deze keuzen, bijgevolg noodzakelijk voor de ontwerper inzicht te hebben in deze structuren en de betekenis en invloed van bepaalde parameters te begrijpen. Een grondig inzicht in de diverse schaartypologieën, karakteristieke kenmerken ervan en het ontplooiingsgedrag van de schaarstructuur, stelt ons in staat de invloed van verschillende keuzen te bestuderen en het ontplooiingsgedrag te begrijpen en voorspellen.

In de vakliteratuur is nog maar weinig aandacht besteed aan de specifieke invloed van bepaalde ontwerpkeuzen op het kinetisch gedrag van een schaarstructuur. Ook is er nagenoeg nog geen onderzoek verricht rond andere vormen van schaarstructuren dan lineair-, cirkel- en ellipsvormige. Dit deel van de meesterproef heeft dan ook als doel deze hiaten op te vullen en een meerwaarde te betekenen voor het huidig onderzoek. Het onderwerp sluit dan ook bewust aan bij wat momenteel door Prof. Marijke Mollaert en doctoraatsstudenten Niels De Temmerman en Tom Van Mele aan de vakgroep Architectuur onderzocht wordt, teneinde een bijdrage te leveren tot de uitbouw van expertise.

In het volgend deel wordt een algemeen overzicht van de verschillende types schaarstructuren en de bijhorende nomenclatuur gegeven. Daarna worden de twee voornaamste tweedimensionale structuren geanalyseerd en besproken, met aandacht voor de invloed van de verschillende parameters. Enkele zelfgeschreven programma's in Mathematica, een softwarepakket voor wiskundige berekeningen, laten toe de structuren automatisch te genereren en het ontplooiingsgedrag te berekenen en visualiseren via animaties. Hierdoor zijn er voor de ontwerper en onderzoeker enkele bruikbare tools beschikbaar geworden. Het weergeven en begrijpen van het gedrag van ontwerpvoorstellen voor schaarstructuren hoeft hierdoor niet steeds te gebeuren aan de hand van het maken van modellen of het handmatig uitteken van de ontplooiing in een tekenprogramma, beiden zeer tijdrovend. Het onderzoeken van de ontplooiing van de structuren met Cabri Geometry II, een interactief meetkundeprogramma , leidt tot het ontwikkelen van tools die door de onderzoeker en ontwerper geanimeerd kunnen worden teneinde op een intuïtieve en interactieve manier inzicht in de materie te verkrijgen.

Afsluitend wordt het kinetisch gedrag van beide type schaarstructuren met elkaar vergeleken. Uit deze studie worden conclusies getrokken die zullen helpen in het opstellen van een ontwerpstrategie voor schaarstructuren.
Datum prijs1 jun 2006
Originele taalDutch
BegeleiderMarijke Mollaert (Promotor), Niels De Temmerman (Jury), Tom Van Mele (Jury), Willy De Wilde (Jury), Gert Somers (Jury), Hera Van Sande (Jury) & Hendrik Hendrickx (Jury)

Keywords

  • schaarstructuren
  • ontplooibare structuren
  • kinetische architectuur

Citeer dit

'