Competentiebepaling van een Instructeur B en Trainer A in de discipline snowboard

Scriptie/masterproef: Master's Thesis

Uittreksel

Aan de hand van dit Delphi-onderzoek hebben we de competenties van een trainer A en instructeur B in de snowboardsport bepaald. Tevens hebben we de definities van beide traineropleidingen getoetst aan de bevindingen van een groep deskundigen. Hiervoor werd een expertengroep samengesteld, deze bestond uit vijftien personen waarvan eenieder het diploma trainer A of instructeur B snowboard reeds behaald had. Elke expert werd afzonderlijk onderworpen aan een diepte-interview. Het interview werd opgesteld aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. De resultaten van dit onderzoek geven de vakspecifieke competenties van zowel de trainer A snowboard als de instructeur B snowboard weer. Tevens geven zij aan waar de opleidingsdefinities van beide trainerniveaus dienen bijgestuurd te worden. Uit de resultaten leiden we af dat de vereiste competenties van een trainer A omvangrijker zijn dan die van een instructeur B. Tevens stellen we vast dat het trainer A-niveau competitiegericht is, terwijl het instructeur B-niveau vooral recreatief gericht is.
Datum Prijs8 sep 2008
TaalDutch
BegeleiderEvert Zinzen (Promotor), Kristof Huts (Co-promotor), Els Dom (Jury) & Gert Vandenbroeck (Jury)

Keywords

  • competenties
  • instructeur B snowboard
  • trainer A snowboard

Citeer dit

'