De beleving van de detentieperiode door partners: gevangen in de buitenwereld?

Scriptie/Masterproef: Master's Thesis

Samenvatting

Een opsluiting brengt niet alleen gevolgen en veranderingen mee voor de gedetineerde zelf, maar eveneens voor de partner die in de buitenwereld achterblijft. De gevolgen die kunnen ontstaan zijn niet te vatten onder één noemer. Partners kunnen te maken krijgen met financiële moeilijkheden, stigmatisatie, emotionele en relationele veranderingen, gezondheidsproblemen, rolveranderingen en informatieproblemen. De reacties hierop zijn eveneens niet eenduidig. De partners hanteren een eigen combinatie van copingstrategieën om aan deze gevolgen het hoofd te bieden. Een greep uit de mogelijke copingstrategieën zijn sociale steun zoeken, de detentieproblematiek vermijden, zichzelf geruststellen door te denken aan een betere toekomst, het uiten van emoties, palliatief reageren door zichzelf af te leiden of een uitweg te zoeken, een houvast vinden in een geloof en de detentie beschouwen als een inspiratiebron om bepaalde zaken te realiseren.
Datum prijs2011
Originele taalDutch
BegeleiderSonja Snacken (Promotor)

Citeer dit

'